Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Vapauta Uhri ry (Y-tunnus: )

Pihlajakatu 12

13220 Hämeenlinna

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Pia Rendic

Puhelin +358 46 5966 848

Sähköposti pia.rendic@vapautauhri.fi

REKISTERIN NIMI

Vapauta Uhri ry jäsenrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Vapauta Uhri ry:n jäseneksi, tilannut uutiskirjeen,  ostanut vapauta uhri ry:n verkkokaupasta tavaraa ja/tai osallistuu Vapauta Uhri ry:n järjestämään tilaisuuteen tai tehnyt lahjoituksen Vapauta Uhri ry:lle.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Vapauta Uhri jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja lahjoitusten seuraaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Vapauta Uhri ry:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Vapauta Uhri ry:n omissa rekistereissä viestinnän kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Vapauta Uhri ry  saattaa käyttää jäsen- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Vapauta Uhri ry:llä  oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Vapauta Uhri ry:lle sähklpostitse info@vapautauhri.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Jäseneksi liittymistiedot
  • Tiedot lahjoituksista
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot
  • Tietoja tapahtumista
  • Sosiaalisen Median käyttäjätunnuksia

TIETOJEN LUOVUTUS

Jäsenrekisterin tiedot ovat ainoastaan Vapauta Uhri ry:n käytössä, paitsi Vapauta Uhri ry:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Vapauta Uhri ry:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vapauta Uhri ry:n ylläpitämien tunnusten  käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.