“Perus luonnoltaan pornografia on kuin myrkkyä. Se tuhoaa tekijänsä ja katsojansa. Se tuhoaa katsojan puolison ja lapset. Se on myrkyllistä opetusta seksistä ja ihmissuhteista. Se on sitä myrkyllisempää mitä enemmän sitä kuluttaa, sitä  myrkyllisempää mitä kovempia pornon muotoja kuluttaa, ja sitä tuhoisampaa mitä nuorempi ja haavoittuvampi kuluttaja on.”

-Dr. MaryAnne Layden-

Pornography and the Colonization of Childhood

Seksuaalisuuden kehitys on tärkeä osa-alue ihmisen kokonaiskehityksessä. Seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kautta ihminen määrittelee itsensä kaikissa tärkeissä ihmissuhteissa. Tästä syystä pornon näkeminen on erityisen tuhoavaa lapsille ja nuorille. Pornon näkeminen aiheuttaa heille kehitystasosta riippuen monenlaisia seuraamuksia, kuten häiriöitä tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyen. Pornon katsomisella on myös pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja kehon toimintoihin. (Rendic 2015).

Pornon näkeminen, samoin kuin muu seksuaalinen hyväksikäyttö altistaa etenkin lapset sellaisille seksuaalisille virikkeille, joita lapset eivät kognitiivisesti pysty vielä käsittelemään. Tämä tuhoaa lasten normaalin psykoseksuaalisen kehityksen, jolloin seksuaalisuudesta muodostuu helposti lapsen olemassaoloa hallitseva tekijä. Lapsen seksuaalisuus herää kehitystasoon nähden liian varhain, ja tämä voi näkyä myöhemmin elämässä inhona ja pelkona seksuaalisuutta kohtaan tai korostuneena seksuaalisena käyttäytymisenä. (Laitinen 2004, Pajunen 2006).

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämässä lasten ja nuorten puhelimessa vastaanotettiin vuonna 2011 yhteensä 38 017 yhteydenottoa. Kaikista vastaanotetuista keskustelupuheluista 25 prosenttia liittyi seksuaalisuuteen tai seksiin. Usean seksiin liittyvän yhteydenoton taustalla kuuluivat vaikutteet pornosta. (Pajamäki & Puusniekka 2012). Nuoria mietityttivät mm. se miksi pornon katselemisessa ei ole ikärajaa, miksi pornossa ei käytetä ehkäisyä, tai miksi porno on lapsille haitallista. Jotkut yhteyttä ottaneet pojat ovat olleet huolissaan riippuvuussuhteestaan nettipornoon tai siitä, että tavallinen naisen vartalo ei heitä enää kiihota. Tytöt saattavat kertoa haluistaan ryhtyä pornotähdiksi. Osa yhteyttä ottavista lapsista ja nuorista on ollut myös huolissaan pornoa katsovista vanhemmistaan. Mediakasvatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksikysymykset eivät Lasten ja nuorten puhelimessa puhuta pelkästään murrosikäisiä, vaan myös alle 9-vuotiaiden kysymykset liittyvät monesti seksiin. Vuodesta 2000 vuoteen 2008 tämänikäisten poikien seksiä koskevat kysymykset yli kaksinkertaistuivat. Viime vuosina seksikysymykset ovat näkyneet myös alle 8-vuotiaiden puheenaiheissa. Lasten ja nuorten puhelimen ja netin yhteydenottojen perusteella yhä pienempien lasten maailma näyttää värittyneen seksuaalisuutta käsittelevällä puheella (Pajamäki-Alasara 2010). http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus korostaa lapsen oikeutta suojeluun. Lapsella on oikeus aikuisiin, jotka turvaavat lapsen hyvän ja terveen kasvun ja kehityksen sekä turvallisen ympäristön. Kuitenkin mm. Mika Lehtonen Väestöliitosta sanoo että tutkimusten ja Väestöliiton nuorille tarkoitettujen toimintojen kautta voidaan todeta että lähes kaikki murrosikäiset ovat nähneet pornoa, ja että tällä on useimmiten haitallinen vaikutus lapsiin. Lehtosen mukaan myös monet Väestöliiton yhteistyökumppanit kertovat yhä nuorempien, ts. alakouluikäisten pornon katsomisesta ja sen seurauksistahttp://www.vaestoliitto.fi/?x27375=2558526. Lapsia ja nuoria lähellä olevien aikuisten tehtävänä olisikin kyseenalaistaa median tarjoamia ja osin pornon vääristämiä ihmissuhdemalleja. Tatjana Pajamäki kirjoittaa tutkimuksessaan, että nuorilla jotka pornoa katsovat, on harvoin kokemuksia seksistä. Heidän odotuksensa seksuaalisesta kanssakäymisestä tulevaisuudesta saattavat siis määrittyä vain pornon viitekehyksestä. Tästä syystä nuoret tarvitsisivat pornon tarjoamien mallien kriittistä tarkastelua myös osana koulujen terveyskasvatusta. Aikuisen tulisi korostaa tunteiden merkitystä seksuaalisessa käyttäytymisessä ja painottaa, ettei seksi ole suorittamista.

Pornografisessa aineistossa tälle puolelle ei Pajamäen mukaan anneta sijaa. Pornosta puuttuu hellyys, lämpö ja toisen huomioonottaminen. Tästä johtuen pornografiseen materiaaliin tutustuminen nuorena voi olla hämmentävää ja ahdistavaa. Porno myös koukuttaa ja kiihottumiseen saatetaan tulevassa elämässä vaatia pornosta opittuja elementtejä. Pornoon voi liittyä myös väkivaltaisia elementtejä, jotka tekevät siitä alaikäisille katsojille entistäkin ahdistavampaa.

 

Linkki uutiseen, jossa nettipornoa katsellut 14-vuotias brittipoika raiskasi väkivaltaisesti 10-vuotiaan tytön: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2723397/Boy-14-raped-girl-aged-ten-watching-online-porn-Judge-attacks-corrosive-effect-websites-sends-teenager-secure-unit-four-years.html

Linkki THL:n asiantuntija blogiin: Seksin viihdekäyttö unohtaa nuorten oikeudet : https://blogi.thl.fi/blogi/-/blogs/seksin-viihdekaytto-unohtaa-nuorten-oikeudet

Linkki YLE:n uutiseen: Jo alakouluikäiset tuijottavat pornoahttp://yle.fi/uutiset/pornon_katselu_ei_ole_lasten_vastuulla__jo_alakoululaiset_tuijottavat_pornoa/6672508