Blog Archives

LipstickAmnesty hyväksyi eilen kansainvälisessä kokouksessaan uuden, seksityön rangaistavuuden poistamista koskevan kannanoton. (Amnesty) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Amnesty kutsuu hallituksia ajamaan alas seksin myyntiä ja ostoa koskevat lait, eli alkaa julkisesti puolustamaan paritusta, bordellitoimintaa ja seksinostoa; 99 miljardin arvoista globaalia seksiteollisuutta. (Huffingtonpost)

Syy Amnestyn kannanotolle on varsin kaukaa haettu. Amnestyn mukaan seksityön kriminalisoiminen on yksi pääsyy seksityöläisten samoin kuin ihmiskaupan uhrien kokemalle hyväksikäytölle, orjuuttamiselle ja stigmatisoitumiselle. Tämä on tietyltä osin totta. Maissa joissa seksin MYYMINEN on rangaistavaa, rikosrekisteri voi seurata seksityöntekijää läpi elämän. Siksi seksiteollisuuden rattaisiin myytyjen ja ostettujen naisten ihmisoikeuksia tulisi kaikin tavoin kunnioittaa ja suojella. Samoin tulisi puuttua siihen epäkohtaan, että monissa maissa viranomaiset rikkovat räikeästi prostituoitujen ihmisoikeuksia.

Se mitä Amnesty kannanotossaan unohtaa on kuitenkin se, että seksin myymisen ja seksin ostamisen kriminalisoiminen ovat kaksi täysin eri asiaa jotka tulisi erottaa toisistaan. Kun edellisessä rangaistus seuraa myyjää, jälkimmäisessä se kohdentuu ostajaan. Mm. Coalition Against Trafficking In Women (CATW) on lausunnossaan todennut, että sekä seksin myymisen että sen ostamisen dekriminalisointi johtaa seksiperäisen ihmiskaupan välittömään kasvuun samoin kuin yhä useamman seksityöläisen hyväksikäyttöön. (CATW)  Samaa sanoo myös laajasti siteerattu, vuonna 2013 julkaistu tutkimus laillistetun prostituution ja ihmiskaupan yhteydestä. (Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?)  Sen mukaan laillistettu prostituutio ja seksiperäinen ihmiskauppa korreloivat selvästi keskenään.

Myös kahdessa laillistetun prostituution “mallimaassa” seuraukset ovat olleet katastrofaalisetSaksan hallitus on todennut selonteossaan että seksityön vapauttamisen jälkeen vuonna 2002 seksiteollisuus ei muuttunut naisille turvallisemmaksi. Päinvastoin, laillisten bordellien massiivinen kasvu laukaisi myös seksiperäisen ihmiskaupan rajuun kasvuunSama tilanne on Hollannissa. Useat raportit osoittavat että Hollannissa on nähty todella suuri kasvu seksiperäisessä ihmiskaupassa vuoden 2000 jälkeen, jolloin hallitus dekriminalisoi seksiteollisuuden. Yli 90 % Amsterdamin bordellien Itä-Eurooppalaisista, Afrikkalaisista ja Aasialaisista naisista ovat valkoihoisten miesten kontrollin alla. (Wim Huisman and Edward R. Kleemans, “The challenges of fighting sex trafficking in the legalized prostitution market of the Netherlands,” Crime, Law and Social Change 61.2 (2014): 215-228.)

Trendi on siis selvästi nähtävissä. Ilman laajaa, tehokkaasti toimivaa seksiteollisuutta ei olisi myöskään seksiperäistä ihmiskauppaa. Mielestäni onkin naiivia olettaa että seksityön rangaistavuuden poistaminen sen kaikilta osa-alueilta suojelisi ketään tai parantaisi seksityöläisten tilannetta. Kuten CATW kannanotossaan toteaa, Amnestyn kutsu hallituksille dekriminalisoida seksiteollisuus tarkoittaa naisten oikeuksien ja tasa-arvon hylkäämistä. Lisäksi se tarkoittaa kaikista haavoittuvimpien ihmisryhmien tuomitsemista seksikaupan orjiksi. Esimerkiksi Intiassa on tällä hetkellä arviolta 2-3 miljoonaa tyttöä ja naista joita hyväksikäytetään seksiteollisuudessa. Mitä tapahtuisi jos  Intian hallitus päättäisi seurata Amnestyn neuvoa ja laillistaa bordellit ja paritus? Siitä seuraisi seksiperäisen ihmiskaupan räjähdysmäinen kasvu, joka tuomitsisi yhä kasvavan joukon naisia ja lapsia kärsimään seksiteollisuuden rattaissa.

Pia Rendic

No Comments

IMG_5735

Kuluneen kahden viikon aikana työmme on jälleen aktivoitunut mitä tulee turvatalokäynteihin. Paikallinen poliisi teki ratsian erääseen pubiin samalla kadulla jossa olemme tehneet tavoittavaa työtä. Ratsian seurauksena kolme naista tuotiin valtion turvataloon, josta olen käynyt hakemassa heitä ulkoilemaan.

Vain päivä erään luvallisen ulkoilun jälkeen naiset vietiin todistamaan pubin omistajaa vastaan. Tämä aiheutti naisille entistä suuremman turvallisuusriskin, jonka johdosta naiset eivät saa toistaiseksi poistua turvatalosta. Tämä aiheuttaa heidän kohdallaan saman minkä olemme nähneet tapahtuvan niin monen muun naisen kohdalla: turvatalosta minkä pitäisi tarjota naisille suojaa ja lepoa, muodostuu naisten silmissä uusi vankila. He tuntevat olevansa eristettyjä, sorrettuja, uhattuja ja laiminlyötyjä. Naiset eivät halua tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa koska he eivät luota viranomaisiin. He vain haluavat päästä takaisin kotiin. Viranomaiset puolestaan painostavat naisia jäämään ja jatkamaan oikeusjuttua.

Kuluneella viikolla olemme joutuneet todistamaan myös sitä uhkaa, mikä edelleen kohdistuu jo omillaan asuviin naisiin. Erään päiväkeskuksessamme käyvän naisen ja hänen lapsensa huoneisto tuhopoltettiin torstain vastaisena yönä. Tuhopoltto ei ole kaunista katseltavaa, kuten kuvasta jokainen voi nähdä. Nainen onnistui pelastautumaan lapsensa kanssa viime hetkellä. Nyt hän on erittäin peloissaan ja toistaa selkeästi tajuamaansa asiaa: sitä,  että hänellä ei ole mitään paikkaa Kyproksella johon hän voisi piiloutua.

Mielestäni on hämmästyttävää, että Kyproksen poliisi ei ole osoittanut minkäänlaisia toimenpiteitä jutun ratkaisemiseksi, saati naisen turvallisuuden varmistamiseksi. Ylipäätään seksiperäisen ihmiskaupan uhrit ovat rikosoikeudellisesti erittäin heikossa asemassa. Heille ei tarjota minkäänlaista todistajansuojaa, ja oman oikeuskäsittelynsä jälkeen heidät jätetään käytännössä oman onnensa nojaan. Tilastot ja ihmisoikeusjärjestöjen raportit kertovatkin karua kieltä siitä, että moni parittajiaan vastaan todistanut nainen hakataan tai tapetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun hän vailla mitään turvatoimia tai poliisin suojelua palaa takaisin kotimaahansa. Onko siis ihme, että naiset eivät halua todistaa? Tai onko ihme, että elämä bordellin jälkeen ei olekaan heille helpotus vaan uusi vankila, jossa päällimmäisenä elämää hallitsevana tekijänä on jatkuva pelko ja olan taakse vilkuilu.

#Tuhopoltto

Pia Rendic

 

No Comments