Blog Archives

Kiitos teille kaikille jotka olette olleet mukana työssämme kuluneen vuoden aikana! Ohessa kuulumisia Room of Hope päiväkeskukseltamme sekä Suomessa tehdystä työstä!

Uusi työntekijämme Elina Pohto

Kyproksen päiväkeskuksellamme on tapahtunut taas paljon kaikenlaista. Keväällä neuvottelimme paikallisen Casa Collegen kanssa stipendeistä, joiden avulla keskuksemme naisten olisi mahdollista aloittaa opiskelut. Syksyllä muutama nainen jo pääsi kiinni opintoihin! Heidän silmissään on uusi säihke tulevaisuudesta ja sen mahdollisuuksista. Eräs nainen kuvasi viime keväänä olleensa vain alakuloisena ja ponnettomana kotona, mutta nyt hänellä on suuntaa ja toivoa arjessaan!

Keskuksellamme on nyt myös yksi työntekijä lisää, kun psykiatrinen sairaanhoitaja Elina Pohto aloitti työt lokakuussa. Lisäksi tiimissä on mukana kaksi loistavaa psykologiharjoittelijaa, sillä yhteistyö Kesyn (University of Nicosia) kanssa on jatkunut hedelmällisesti. Lisäksi myös muutama vapaaehtoinen auttaa keskuksen arjessa. Auttaville käsille onkin tarvetta, kun moni vauva on oppinut kävelemään, ja sitä myöten vauhti lelujen keskellä lisääntyy. Vauvojen ja taaperoiden runsaan määrän vuoksi olemme aloittaneet/aloittamassa kaksi uutta vertaisryhmää. Vanhemmuusryhmä aloitti syksyllä ja tukee traumatisoituneiden vanhempien jaksamista omien lasten kanssa ja ennaltaehkäisee traumatisoitumisen ylisukupolvista siirtymistä. Seuraamme muokaten suomalaisen Traumaterapiakeskuksen julkaisemaa Vakautta vanhemmuuteen -ryhmämallia. Tammikuussa alkavan ryhmän tavoitteena on puolestaan tarjota kohdennettua vertaistukea traumataustan kanssa elämiseen ja tukea integroitumista kyproslaisen yhteiskuntaan. 

Uusia korumalleja

Syksyllä aloitimme myös uudenlaisten korujen sekä Piece of Hope saippuoiden valmistuksen. Uusia tuotteita oli myynnissä muun muassa Hämeenlinnan joulumarkkinoilla. Työpajatoiminnan lisäksi naiset ovat osallistuneet tuttuun tapaan psykoedukaatiokeskusteluihin psykologiharjoittelijoidemme kanssa. Keskustelujen teemat naiset päättivät syksyllä itse. Aiheita käytiin läpi pitkä lista stressin säätelystä hyvän itsetunnon rakentamiseen ja työhaastatteluun valmistautumisesta lasten kasvatukseen.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi olemme myös ideoineet mielenterveysalan ammattilaisille suunnattua koulutusta ihmiskaupasta ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Kumppaneina suunnittelemassa on edustajia eri järjestöistä, joiden kanssa teemme yhteistyötä muutenkin (Mediterranean Institute of Gender Studies, Future Worlds Center ja Kesy). Jos hyvin käy, tämä toteutetaan Kyproksen sisäministeriön alla.

Jos haluat olla mukana tukemassa Room of Hope päiväkeskuksemme toimintaa, voit tehdä sen käyttämällä seuraavia pankkiyhteystietoja: OP:  FI96 5108 0220 0780 59, VIITENUMERO 10003

 

Vankilassa luennoimassa

Suomessa olemme kuluneen vuoden aikana kouluttaneet, konsultoineet ja pitäneet ihmiskauppaa esillä eri medioissa. Olemme kouluttaneet muun muassa vankiloiden henkilökuntaa ja sosiaali-ja terveysalan henkilöstöä ihmiskauppaan ja ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen liittyen. Lisäksi olemme vierailleet useissa eri kouluissa ja seurakunnissa ympäri Suomea puhumassa ihmiskaupasta ja pornoteollisuudesta. Aiheeseen liittyen olemme myös olleet vieraina muun muassa TV-7:n Kämmenellä ohjelmassa, sekä useassa eri radio-ohjelmassa. Linkit Kämmenellä ohjelman jaksoihin ohessa. Kämmenellä – prostituutio. Kämmenellä – porno. Suomen lisäksi olemme kouluttaneet ja puhuneet aiheista EFN konferenssissa Berliinissä, jossa kerroimme muun muassa tutkimuksen teosta, pornosta ja lobbauksesta.

Kesällä aloitimme myös yhteistyön Vanajan vankilan kanssa ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja auttamiseksi. Tuon yhteistyön pohjalta olemme tammikuussa 2018 starttaamassa tutkimusprojektin Ojoisten vankilassa. Tarkoituksena on kartoittaa miesvankien asenteita, uskomuksia ja ajatuksia pornoon ja pornonkäyttöön liittyen, ja sitä kautta tuottaa tutkimusdataa etenkin seksuaalirikoksista tuomittujen vankien pornonkäyttötottumuksista, sekä niiden vaikutuksista seksuaalirikoksiin ja niiden uusintamisen ehkäisyyn.

Jos haluat olla mukana tukemassa Suomessa tekemäämme työtä, voit käyttää seuraavia pankkiyhteystietoja: OP:  FI96 5108 0220 0780 59  Koulutus-ja konsultaatio:  VIITENUMERO 10029 , Vankilayhteistyö: VIITENUMERO 10045  Lisätietoja näet AUTA! Sivultamme

 

Rauhallista ja Onnellista Joulunaikaa toivoen,

Vapauta Uhri ry
No Comments

Haluatko olla mukana tekemässä työtä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi ja sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi?

 

Tule tukemaan työtämme taloudellisesti joko kuukausilahjoittajana tai kertalahjoittajana. Pienelläkin lahjoituksella olet vaikuttamassa siihen, että ihmiskaupan uhrit saavat tarvitsemaansa tukea, ja että sukupuolittunut väkivalta sen kaikissa muodoissaan vähenee. Ohessa lisää tietoa siitä, mihin lahjoituksesi käytetään.

Työmuodot joihin lahjoitustasi tullaan käyttämään:

Room of Hope päiväkeskuksemme Kyproksella: Varoja kohdennetaan ihmiskaupan uhrien parissa tekemäämme työhön Kyproksella. Keskuksellamme käy säännöllisesti lähes 20 naista ja 10 lasta. Lahjoituksesi avulla pystymme ylläpitämään toimintaamme ja turvaamaan naisille myös jatkossa turvallisen paikan, jossa he voivat kohdata toinen toisiaan ja osallistua työpajatoimintaan.

Ihmiskaupan uhrien parissa tekemämme työ Suomessa: Kohtaamme ihmiskaupan uhreja viikottain ja tarjoamme heille keskusteluapua ja tukea heidän elämäänsä liittyvissä kysymyksissä. Uhrit ohjautuvat meille viranomaisten, vastaanottokeskusten, vankiloiden ja eri järjestöjen kautta. Lisäksi suunnitteilla on Room of Hope päiväkeskuksen avaaminen myös Suomeen. Lahjoituksesi avulla pystymme työskentelemään useampien naisten kanssa, sekä maksamaan päiväkeskuksen ylläpidosta kertyviä kustannuksia.

Koulutus ja konsultaatio: Koulutamme ja konsultoimme jatkuvasti eri viranomaisia, järjestötoimijoita, sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia, kirkkojen työntekijöitä, opiskelijoita ja koululaisia ihmiskauppaan liittyvisstä kysymyksissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Lahjoituksesi auttaa meitä laajentamaan koulutuskenttäämme entisestään.

Ennaltaehkäisevä työ nuorten parissa: teemme työtä nuorten parissa kouluttamalla ja kampanjoimalla. Lokakuussa 2017 starttaa Äijäkoodi-kampanja, tammikuussa 2018 ARVO-kouluhanke. Nuorten parissa tekemämme työn kautta nuoret tulevat tutuiksi sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyvien teemojen kanssa, ja he oppivat puolustamaan oikeuksiaan ja suojelemaan itsensä riskialttiissa ja väkivaltaisissa tilanteissa, sekä siirtämään vastuun uhrilta tekijälle.

ARVO – kouluhanke: olemme aloittamassa ARVO -kouluhankkeen neljän pilottikoulun kanssa tammikuussa 2018. Hankkeelle on haettu myös STEA:n rahoitusta.

Vankilayhteistyö: teemme yhteistyötä Vanajan ja Ojoisten vankiloiden kanssa. Naisvankilan kanssa teemme yhteistyötä ihmiskaupan uhrien hyväksi, miesvankilassa alkamassa oleva projekti tulee kohdentumaan vankien parissa tekemäämme työhön asennemuutoksen aikaansaamiseksi.

Pankkiyhteystiedot:

OP:  FI96 5108 0220 0780 59

SWIFT/BIC-koodi: OKOYFIHH


Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Vapauta Uhri ry,  Y-tunnus: 2812658-8

Luvan numero: RA/2017/969

Lupa myönnetty 10.10.2017 / Poliisihallitus

Toimeenpanoaika 10.10.2017 – 30.9.2018

Toimeenpanoalue: Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

No Comments

Haluaisitko viettää syksyn 2017 vapaaehtoistyössä Kyproksella?

Haemme ammattitaitoista ja itsenäistä henkilöä avustamaan Room of Hope päiväkeskuksemme toiminnassa. Room of Hope tarjoaa psykososiaalista tukea ja työelämätaitojen harjoittelua ihmiskaupan uhreille ja haavoittuvassa asemassa oleville pakolaisnaisille.

Päivittäiseen työnkuvaasi kuuluu päiväkeskuksen juoksevien asioiden hoitamista, sekä projektimanagerin avustamista ja hänen erikseen osoittamia tehtäviä keskuksen arjessa.

Toivomme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa työkokemusta. Huomioimme myös alan opiskelijat, jolloin voit suorittaa työharjoittelusi keskuksellamme. Toimenkuvaa on mahdollista muokata valitun henkilön kokemuksen ja ammattitaidon mukaan. Lisäksi edellytämme hyviä tiimityötaitoja, joustavuutta, hyvää stressinsietokykyä, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Ajokortti ja valmius ajaa vasemmanpuoleisessa liikenteessä, samoin kuin englanninkielen taito ovat välttämättömiä.

Avustamme asunnon hankinnassa ja asumiskuluissa.  

Työmme perustuu kristillisille arvoille, joihin toivomme myös hakijan sitoutuvan.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Pia Rendic

puh. +358 465966848, e-mail pia@vapautauhri.fi

Projektimanageri Sanna Korpela

Puh. +357 9668 9523, e-mail sanna@vapautauhri.fi

No Comments

room of hope3Yhdistyksemme vuosi 2017 on startannut vauhdikkaasti niin Suomessa kuin Kyproksella. Olemme kiertäneet pitämässä luentoja ihmiskaupasta ja pornoteollisuudesta ympäri Suomea, sekä valmistelleet EU:n hankerahoitushakemusta yhteistyössä kahden Eurooppalaisen tutkijatahon kanssa. Jännityksellä jäämme odottamaan hyväksytäänkö laatimamme tutkimushanke.

Kyproksen päässä on myös tapahtunut paljon uutta tutun tekemisen ohessa! Helmikuussa allekirjoitimme yhteistyösopimuksen University of Nicosian alla toimivan Kesyn kanssa. Kesy on terapia- ja koulutuskeskus, jossa kliinisen psykologian opiskelijat suorittavat harjoittelunsa. Yhteistyön myötä keskuksellamme on aloittanut ensimmäinen psykologiharjoittelija, joka auttaa yhteisöllisen ja ja yksilöllisen psykologisen tuen tarjoamisessa naisille. Suunnitelmissa Kesyn kanssa on myös kouluttaa tulevia psykologeja ihmiskaupasta, traumaattisen asiakkaan auttamisesta sekä monikulttuurisuudesta. Tämä alkanut yhteistyö on upea askel kohti entistä tiiviimpää juurtumista Kyprokselle ja tietoisuuden lisääntymistä paikallisten ammattilaisten keskuudessa!

Viime syksystä alkaen keskuksellamme on entistä tiiviimmin kiinnitetty huomiota äitiyden haasteisiin ja niissä tukemiseen. Viikko sitten starttasimme erityisen viikottain kokoontuvan äitiryhmän. Ryhmä toimii Suomessa kehitetyn Vakautta vanhemmuuteen -mallin pohjalta. Tarkoituksena on tarjota tukea naisille, joilla oma traumatausta tuo erityisiä vaikeuksia vanhemmuuteen. Naiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita ryhmästä ja kokevat sen tulevan tarpeeseen. Ryhmässä naiset eivät ainoastaan kuuntele opetustuokioita, vaan lähestyvät eri teemoja myös konkreettisten harjoitusten ja ennen kaikkea vertaistuen muodossa. Muilta osin olemme jatkaneet työtaitojen opettelua muun muassa uusien kaulakoru- ja nahkalaukkumallien kautta. Usein naiset kuvaavat käsitöiden pariin uppoutumisen tervetulleena tapana saada hetkeksi etäisyyttä kipeisiin muistoihin ja huoleen tulevaisuudesta.

Jos haluat saada enemmän ajantasaisia kuulumisia yhdistyksemme toiminnasta ja olla mukana vaikuttamassa toimintaamme, niin käy liittymässä yhdistyksemme jäseneksi oheisen linkin kautta! http://www.vapautauhri.fi/?page_id=2804

No Comments

Ohessa tuoreita kuulumisia päiväkeskukseltamme Kyprokselta!

Työvalmennus

room of hope ompeluTyö Vapauta Uhri ry:n ja Wellspringin yhteistyössä luotsaamassa päiväkeskuksessa Kyproksella on jatkunut tiiviinä.  Syksyllä lanseerasimme uudenlainen ohjelman, joka on tarjonnut työtaitovalmennusta kahdessa eri tasoryhmässä ihmiskaupan uhreille. Tavoitteena on näin ollut vastata entistä paremmin niihin muuttuviin tarpeisiin, joita naisilla on eri vaiheissa ihmiskaupasta vapautumisen jälkeen. Alkusyksystä keskuksella keskityttiin koruprojekteihin ja nyt loppuvuodesta on siirrytty ompelutöiden pariin. Keskuksen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kannustaneet ja ohjanneet naisia opettamaan myös toinen toisiaan. Tämä on voimaannuttanut naisia ja tuonut heille perspektiiviä mahdollisuudesta päästä eteenpäin elämässä. Sunnitelmissa on myös  uudenlaisten työharjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen ja kehittäminen naisten tukemiseksi. Tämä olisi tarkoitus toteuttaa solmimalla työharjoittelusopimuksia paikallisten yritysten kanssa.

Psykoedukaatio

maria-parkkihalliKeskuksen psykoedukaatiotuokioissa keskiössä on kuluneiden kuukausien aikana ollut lasten kasvatus. Erityistä huolta on aiheuttanut naisten valmiudet ja voimavarat vauvojen ja lasten kasvatuksessa. Kun oma elämänhallinta on hukassa ja menneisyyden muistot ottavat vallan, on vaikea pitää huolta omista lapsista. Keskuksella on yhdessä naisten kanssa pohdittu ja keskusteltu, miksi väkivaltaisuus ei ole avuksi ongelmatilanteiden ratkaisussa.

Lasten kasvatuksellisten haasteiden lisäksi naiset kamppailevat myös monimuotoisten psyykkisten haasteiden kanssa yrittäessään selvitä jokapäiväisestä arjesta. Moni on ahdistunut, masentunut ja itsetuhoinen. Siksi keskuksella on edelleen painotettu vahvasti myös naisten yksilöllistä tukea. Henkilökohtaisissa tukitapaamisissa naiset kuvaavat, kuinka vaikeiden ja kivuliaiden asioiden ääneen sanominen jäsentää ja auttaa askeleen eteenpäin.

Arjessa tukeminen

Päiväkeskuksen arkeen kuuluu edelleen erottamattomasti myös naisten konkreettinen auttaminen mm. sairaalakäynneissä, virastoissa asioinnissa ja asumisjärjestelyissä. Kun vastustus on voimakasta, ovat yhteiset tavoitteet sitäkin merkittävämpiä. Keskuksemme toimii yhteistyössä muiden paikallisten ihmiskaupan uhreja tukevien järjestöjen kanssa avun ja tuen tehostamiseksi. Eri tavoin toimintaamme osallistuu tällä hetkellä noin 20 naista laajasti eri kansallisuuksista.

Päiväkeskuksessa tehtävän työn tukeminen

sannapromo

Sanna Korpela

Tällä hetkellä päiväkeskuksen päivittäisestä toiminnasta vastaa Vapauta Uhri ry:n hallituksen jäsen, psykologi Sanna Korpela. Sannan virallisena työnantajana toimii yhteistyökumppanimme  Wellspring Cyprus. Sannan sydän palaa erityisesti psykososiaalisen tuen tarjoamiselle ja keskuksen toiminnan kehittämiselle parhaan mahdollisen avun tarjoamiseksi. Sanna on ollut mukana keskuksen toiminnassa vuodesta 2015. Jos haluat olla mukana tukemassa Sannan päiväkeskuksessa tekemää työtä, voit tehdä  sen kanavoimalla tuen Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta. Maksuyhteystiedot löytyvät alta.

 

 

 

Saaja: Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Pankkitili: DB

FI83 8000 1501 5451 08

Viitenumero: 21652

KERÄYSLUPA

Luvan saaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys r.y

Luvan numero: POL-2014-11731.

ÅLR 2015/11253

Lupa on voimassa 14.1.2015-31.12.2016 koko Suomen alueella.

No Comments
Room of hope huivi

Yhden keskuksemme naisen suunnittelema ja ompelema huivi.

Syksy on vierähtänyt päiväkeskuksessamme käyntiin vauhdilla. Kevään aikana toimintaamme tuli mukaan useita uusia ihmiskaupan uhreja, samoin kuin pakolaisnaisia, jotka ovat kokeneet niin pakkoavioliittoja, raiskauksia, kuin terroristijärjestöjen mielipuolista väkivaltaa. Näiden naisten elämänkokemuksia kuunnellessa voi vain ihmetellä Suomessa käytävää sananvaihtoa siitä, ovatko pakolaiset tervetulleita maahamme. Itse en enää jaksaisi hymyillä kuljettuani tuhansia kilometrejä veneissä ja kuorma-autoissa, istuttuani vankiloissa, nähdessäni lapseni tapettuina edessäni, katsoessani viimeisen kerran kotimaatani johon en enää ikinä voisi palata.

Päiväkeskuksessamme nämä naiset, samoin kuin ihmiskaupan uhreiksi joutuneet naiset ovat aloittaneet tänä syksynä jälleen uuden projektin. Korujen teon sijaan olemme keskittyneet ompelutaitojen opettelemiseen, ja palkanneet opettajiksi jo vuoden ohjelmassamme olleita naisia. Tämä on palvellut kaikkia. Alusta asti mukana olleet naiset ovat saaneet onnistumisen kokemuksia uudesta opettajan roolistaan, ja uudet naiset ovat kokeneet tasavertaisuutta saadessaan oppia vertaisiltaan. Jo ennestään tekemiemme laukkujen lisäksi olemme aloittaneet erilaisten huivien teon, joita näkyy mm. viereisessä kuvassa. Toivomme osan room of hope ompeluhuiveista ehtivän myyntiin Suomen Joulumarkkinoille.

Huivien ompelun lisäksi uutta on marraskuun alussa starttaava tanssiproduktiomme. Toimimme yhteistyössä englantilaisen Dance-Unitedin kanssa, joka on toteuttanut vastaavia projekteja mm. Lontoossa vankien, mielenterveyskuntoutujien ja pakolaisten kanssa. Tavoitteena on voimaannuttaa ja sosiaalistaa osallistujia tanssin kautta. Lontoossa saadut tulokset ovat olleet rohkaisevia. Osallistujien sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ovat parantuneet, ja heidän kommunikaationsa ja luottamus toisiin ihmisiin on lähes tuplaantunut.  Heidän kehollinen itsetuntemuksensa ja itseluottamuksensa on noussut ja kehonhallinta parantunut. Samoin osallistujat ovat kokeneet korkeaa motivaation, energiatason ja optimistisuuden nousua. Kuuden viikon intensiivistä harjoittelua tulee seuraamaan tanssiesityksen ensi-ilta, joka pidetään täällä Nikosiassa Joulukuun 16. päivä. Mielenkiinnolla jäämme siis odottamaan tämän produktion tuloksia ja tuotosta. Iso kiitos tästä projektista kuuluu suomalaiselle ihmiskaupan vastaiselle järjestölle V.A.L.O:lle, joka käytännössä mahdollisti projektin käynnistämisen viime keväänä työllemme lahjoittamallaan 10 000 eurolla.

 

No Comments

Tässä videossa lyhyt esittely Päiväkeskuksestamme (Room of Hope).

No Comments

Kuluneella viikolla törmäsimme jälleen ”uuteen” ongelmaan, jonka jo useampi päiväkeskuksessamme käyvä nainen on
joutunut kohtaamaan. Juttelin erään Afrikasta lähtöisin olevan naisen kanssa, jolla on pieni vaippaikäinen lapsi. Pojan terveyskortti on umpeutunut, ja tästä syystä äiti ei voi viedä poikaa sairaalaan vaikka tämä on kärsinyt keuhkokuumeesta ja tarvisi tarkastuskäynnin. Terveyskorttia ei voi uusia, koska äidillä ei ole voimassa olevaa viisumia. Tämä siitä syystä, että maahanmuuttovirasto ei ole uusinut naisen vierailijaviisumia. Heidän mukaansa uuden viisumin voi saada vasta kun nainen onnistuu löytämään töitä. Töitä ei kuitenkaan saa, ellei ole voimassa olevaa viisumia!

20141121_210642

Tämä nainen on täysin mahdottomassa tilanteessa, ellemme onnistu vaikuttamaan maahanmuuttoviraston virkailijaan joka sattuu vastaamme ensi viikolla. Ilman viisumia nainen on käytännössä kaiken avun ja normaalin arkielämän ulkopuolella. Hänen on mahdotonta saada töitä, ja elämä ilman töitä ja viisumia tarkoittaa myös elämää ilman rahaa, joka taas tarkoittaa elämää ilman ruokaa ja lapsen tarvitsemaa terveydenhoitoa. Viime tiistaina tämä nainen kirjoitti minulle listan välittömistä tarpeistaan, asioista joita hänellä ei ole varaa hankkia.

-vaippoja
-puhdistuspyyhkeitä
-kosteusvoidetta
-maitoa
-munia
-riisiä
-jauhoja
-papuja
-kalaa tai kanaa
-vauvan vaatteita

 


				
No Comments

Syyskuun puolivälissä avaamamme ihmiskaupan uhrien päiväkeskus on ollut menestys. Naiset ovat tulleet lapsineen paikalle joka viikko, mikä on varsin epätavallista kun kyseessä ovat seksiperäisen ihmiskaupan uhrit. Yleensä näiden naisten on vaikea sitoutua säännölliseen ohjelmaan, mutta tällä kertaa he ovat kokeneet toiminnan heitä itseään voimaannuttavana ja voimavaroja antavana. Eräs naisista totesi, että tämä on ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun hän kokee että hänellä on ystäviä, eikä hän vain istu kotona huutamassa lapsilleen. Toinen naisista puolestaan kyseli, emmekö voisi olla auki joka päivä, koska päiväkeskukseen tulo on hänen oman päivänsä kohokohta.

Ensimmäisen kuukauden ajan olemme työstäneet koruja, sekä kokeilleet erilaisia maalaustekniikoita. Nyt olemme onnistuneet luomaan muutamia hyviä ”prototyyppejä”, jotka kollegani vie näytille USA:han ensi kuussa. Tarkoitus on avata voittoa tuottava bisnes korujen ja muiden tuotteiden kautta. Bisneksen avulla pystyisimme työllistämään naisia täyspäiväisesti.

Kuvissa päiväkeskuksessa käyvät naiset ja henkilökunta työstävät perhosia photo transfer tekniikalla. Toisessa kuvassa naisten tekemiä harjoituskoruja.

 

perhoset 2perhoset

korut

No Comments