Blog Archives

graffitti

Viime kuukausina olen törmännyt yhä useammin kysymykseen siitä, miksi puhun vain tytöistä ja naisista puhuessani seksiperäisestä ihmiskaupasta, vaikka myös pojat kärsivät seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja ihmiskaupan rattaisiin joutumisesta.

Vastaus on yksinkertainen: koska oma työni fokusoituu tällä hetkellä nimenomaan tyttöihin ja naisiin.Tämä ei tarkoita sitä, etteikö pojat ja miehet olisi yhtä lailla avun ja huomion tarpeessa.

Itse asiassa WHO raportoi jo vuonna 2002, että vaikka seksuaalinen väkivalta kohdistuu pääasiallisesti tyttöihin ja naisiin, on miesten taholta tapahtuva poikien ja miesten raiskaaminen merkittävä ongelma monissa eri yhteyksissä. Samoin merkittävä ongelma on nuorten miesten seksiin pakottaminen vanhempien naisten taholta. Merkittäviä ovat myös YK:n vuoden 2006 teettämän raportin tulokset, joissa 150 miljoonaa tyttöä ja 70 miljoonaa poikaa tulevat seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi joka vuosi ympäri maailmaa. (WHO, World report on Violence and Health. Geneva 2002) (Paulo Sergio Pinhiero, UN Study on Global Violence. Geneva: United Nations 2006.)

Pääongelma asian tutkimisessa ja esiintuomisessa on se, että poikiin ja miehiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta on laajasti piilotettu ja väärinymmärretty ongelma. Stigma ja häpeä jonka hyväksikäyttö aiheuttaa pojille ja miehille hiljentää heidät. Samoin pojat ja miehet hiljentää se tosiasia, että usein heidän seksuaalinen identiteettinsä kyseenalaistetaan heille tapahtuneen seksuaalisen väkivallan seurauksena. Asiasta muodostuu “homoseksuaalinen ongelma” sen sijaan, että puhuttaisiin hyväksikäytöstä.  Hiljentävänä tekijänä toimii myös se reaktio, jonka ympäröivä yhteiskunta usein sälyttää poika uhrien harteille: hyväksikäyttö on poikien oma syy, sillä toki pojat osaavat puolustaa itseään. Ovathan pojat itseensä luottavia, pelottomia, vallanhaluisia ja kaiken hallussaan pitäviä. Useat tutkimukset osoittavatkin, että sosiaalinen vastaus poikien hyväksikäytöön on useimmiten vihamielinen, poikien tarinaa epäilevä ja syyttävä. (esim. Josef Spiegel, Sexual Abuse of Males: The SAM Model of Theory and Practice. Brunner-Routledge 2003.)

Hyvä esimerkki tästä tulee Aasiasta. Eräs Kambodzassa työskentelevä kollegani kertoi, kuinka paikalliseen bordelliin oli tehty ratsia. Ratsiassa pelastettiin tytöt, mutta pojat jätettiin bordelliin. Kuitenkin myös pojat tarvitsevat apuamme. Eräs Kambodzalaisessa turvatalossa vuosia asunut poika totesi tarinaansa kertoessaan seuraavaa: “Me pojat olemme ihan kuin tytöt. Myös me tunnemme kipua ja häpeää, joten miksi ihmiset kohtelevat meitä tällä tavoin? Pojaksi syntyminen on vaikeaa… kun sinulla on ongelmia, kukaan ei auta.. Miksi he auttavat vain tyttöjä?” (Alastair Hilton, Why Do We Focus More on Girls Than Boys? Kirjassa Stopping the Traffick 2014).

Olen siis samaa mieltä kyselijöiden kanssa siitä, että meidän olisi aika alkaa kiinnittää enemmän huomiota myös poikauhreihin. Esimerkiksi maailmanlaajuinen, USA:n teettämä TIP raportti ei raportissaan vuodelta 2013 maininnut lainkaan poikauhreja Thaimaassa, vaikka ongelma on kyseisessä maassa ilmeinen. Tämän kaltainen lähestymistapa on omiaan ruokkimaan ajatusta siitä, että pojat ja miehet ovat ainoastaan hyväksikäyttäjiä,  parittajia ja seksin ostajia, eivät  ihmiskaupan uhreja tai siitä selviytyjiä.

Niin kauan kuin me jatkamme hiljaisuutta poikauhrien osalta, ongelmaa ei tunnisteta. Niin kauan kuin poika-ja miesuhrit pysyvät hiljaisina asiaan liittyvän stigman, moralisoinnin ja homofobisten asenteiden takia, ongelmaa ei tunnisteta. On aika puhua myös poika ja miesuhrien puolesta!

 

Pia Rendic

No Comments

tytöt-kanttiinissablur

Mika ja Ruut Ahonen kävivät viime syksynä kuvaamassa TV-dokumentin ihmiskaupasta täällä Kyproksella. Tuloksena on dokumentti, joka piirtää kuvan Kyproksen kahdesta, täysin vastakkaisesta puolesta.

Mikä on yhden ihmisen hinta?

Mikä on yhden ihmisen arvo?

 

Mitä mieltä seksiperäisestä ihmiskaupasta ovat sen uhreiksi joutuneet naiset, entä naisten parissa työtä tekevät ihmiset?

 Rose in Paradise dokumentin traileri on nyt katsottavissa oheisesta linkistä! Dokumentin taustamusiikkina soi Yhdysvaltalaisella radiokanavalla 17 viikkoa listaykkösenä ollut, Remedy Drive -bändin biisi Commodity.

Dokumentti on parin viimeisen viikon aikana näytetty täällä Kyproksella kahdessa eri paikassa, ja vastaanotto on ollut hyvä. Ihmiset ovat pitäneet dokumentin tavasta nostaa esiin seksiperäisen ihmiskaupan ongelma ilman väkivallalla tai synkkyydellä mässäilyä. Dokumenttia on pidetty keskustelua herättävänä, ja siitä ovat kiinnostuneet myös useat paikalliset, politiikassa mukana olevat henkilöt.

Tarkoituksemme on järjestää dokumentin virallinen Kyproksen ensi-ilta vielä tämän kevään aikana. Suomessa ensimmäiset ennakkonäytökset ovat Maaliskuun toiseksi viimeisellä viikolla.

Lisätietoa dokumentista, samoin kuin sen esittämisestä eri yhteyksissä saa Mika Ahoselta.

mika@hurttimurtti.fi

 

 

2 Comments

kuva seurakuntalainen

Pia Rendiciltä juuri ilmestyntyt esikoisteos Ihmiskaupan kasvot (Uusi Tie 2015) avaa aiheeseen monta näkökulmaa. Rendic työskentelee Kyproksella seksiperäisen ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa parissa. Tuore kirja on myös puheenvuoro niiden naisten puolesta, jotka eivät saa omaa ääntään kuuluviin.

Kirjassa esitetään asiat seksiperäisen ihmiskaupan uhrien, heidän parissaan työskentelevien ihmisten, prostituoitujen, parittajien, sekä seksinostajien näkökulmasta. Kirjassa tulee esiin myös aiheen ympärillä käytävää keskustelua Suomessa.

Lue koko juttu seuraavasta osoitteesta:

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kulttuuri/5388/seksiperaisesta_ihmiskaupasta_ei_puhuta_tarpeeksi_suoraan

 

 

No Comments

Kuva-IHMISKAUPPA

Pornografia on dokumentoitu todiste prostituutiosta

Parin kuluneen kuukauden aikana moni ihminen on kysynyt, mikä yhteys  pornolla ja seksiperäisellä ihmiskaupalla on toisiinsa, vai onko niillä ylipäätään yhteyttä. Vastaus on yksiselitteinen kyllä. Porno ja seksiperäinen ihmiskauppa ovat tiiviimmässä yhteydessä toisiinsa, kuin mitä osaamme edes kuvitella.

Harva ymmärtää, että kuluttaessaan pornoa tai hyväksyessään yhteiskunnassa vallitsevan porno myönteisen näkökannan, he ovat itse asiassa tukemassa ja ruokkimassa seksiperäistä ihmiskauppaa. Shared Hope International järjestön teettämän raportin mukaan porno sen kaikissa muodoissa on yksi suurimmista seksiperäiseen ihmiskauppaan  johtavista väylistä. (http://sharedhope.org/). Monet niistä naisista jotka ovat seksiperäisen ihmiskaupan uhreja, päätyvät pornoelokuviin tai virtuaalisen prostituution uhreiksi. Monia uhreja käytetään myös mainostamaan pornoelokuvia. Myös parittajat käyttävät usein pornoelokuvia “opetustarkoituksessa”. Uhrit pakotetaan katsomaan pornoelokuvia, ja toimimaan niissä nähtyjen aktien mukaisesti.

TVPA:n (Trafficking Victims Protection Acts) mukaan kaupallinen seksiakti voidaan määrittää kahdella tavalla. Ensinnäkin pornofilmien tuotannossa elokuvissa esiintyville henkilöille maksetaan, elleivät he ole ihmiskaupan uhreja. Kuvattavat seksiaktit ovat todellisia, samoin kuin niistä maksettu palkkio. Usein sama akti on toistettava useita kertoja, ennen kuin kameralle tallentuu se kaikista haluttavin otos. Tässä yhteydessä pornoelokuvissa esiintyvät naiset alistetaan toistuvasti seksuaaliselle hyväksikäytölle ja nöyryytykselle. Kuvauksissa käytettävät ihmiskaupan uhrit pidetään vangittuina ja huumattuina, kunnes he suostuvat elokuvien kuvaamiseen.

Toisekseen pornon kulutus / katsominen on seksin osto kokemus. Pornon katsoja kokee pornon seksuaalisesti, ja pornoa käytetään seksuaalisen tyydytyksen kokemiseen masturbaation muodossa. Näin ollen porno on seksiä, ja kaupallista sellaista. Pornoteollisuus tuottaa seksimarkkinoille kaupallista seksiä, jota voidaan kuluttaa ilman loppua.

Kaikkien yllämainittujen seikkojen perusteella voidaan katsoa, että pornoteollisuus itsessään, tuotanto ja kulutus mukaanluettuna, täyttää laissa määritellyt ihmiskaupan tunnusmerkit, käytettiin elokuvissa ihmiskaupan uhreja tai ei. Pornoteollisuus sisältää pakottamista, uhkaamista ja kiristämistä, sekä haavoittuvassa asemassa olevien hyväksikäyttöä. Entinen porno näyttelijä Jan Meza on todennut, että useinkaan näyttelijät eivät tiedä mihin suostuvat allekirjoittaessaan sopimuksen. Hänen mukaansa pornoelokuvien tekijät, kuten muutkin parittajat, tietävät tarkalleen kuinka hyväksikäyttää naisten taloudellista ja psykologista haavoittuvuutta jotta nämä naiset saadaan sisälle ja pysymään mukana pornoteollisuudessa.

Kehä pornon katsomisesta live aktiin

Myös professori Catherine Mackinon Hawardin yliopistosta on todennut, että pornon katsominen on itse asiassa seksin osto kokemus, ja että tämä kokemus luo nälän jatkaa pornon kuluttamista ja yllyttää toimimaan sen mukaisesti mitä on nähnyt. (Mackinon 2011, Richmond Justice Initiative)

Useat tutkimukset ovatkin osoittaneet, että niillä miehillä jotka katsovat pornoa, on moninkertainen riski vierailla prostituoidun luona verrattuna miehiin jotka eivät katso pornoa. Muun muassa Patrick Trueman, USA:n oikeusministeriön lapsiin kohdistuvan hyväksikäyttö osaston entinen johtaja on todennut, että lähes kaikkien naisia ja lapsia hyväksikäyttävien tie on kulkenut samankaltaisesti. Pornon katsominen on johtanut strippi klubeille, ja strippiklubeilta matka on jatkunut prostituoitujen luo. Truemanin mukaan aikuisporno johtaa herkästi myös lapsipornoon. Tietty prosentti miehistä siirtyy aina aikuispornosta lapsipornoon siinä vaiheessa, kun he saavuttavat tietyn saturaatiopisteen aikuispornon osalta. Truemanin mukaan asiassa on erityisen järkyttävää se, että 100 % lapsipornon katsojista päätyy ennen pitkään oikeaan seksiaktiin lapsen kanssa. Trueman toteaakin, että lapsiin kohdistuvaa pornografia ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista ellei ensin ratkaista aikuispornografiaan liittyvää ongelmaa. (Trueman 2008, Citizen Magazine)

Lisää pornon ja seksiperäisen ihmiskaupan välisestä yhteydestä voit lukea pian ilmestyvästä kirjastani Ihmiskaupan kasvot. www.ihmiskaupankasvot.com

 

 

2 Comments

lipstick 2

Viime tiistaina sain olla puhumassa seksiperäisestä ihmiskaupasta Larnacan lähellä Kitissä. Kansalaisuuksien kirjo oli varsin runsas, sillä ihmisiä oli kerääntynyt paikalle muun muassa Sveitsistä, Englannista, Irlannista, Ruotsista, Saksasta, Romaniasta ja Venäjältä.

Suurimmaksi kysymykseksi kuulijoiden keskuudessa nousi se, voiko seksiperäisen ihmiskaupan uhriksi joutunut nainen ikinä selvitä kokemuksistaan. Oma kokemukseni naisten kanssa työskenneltyäni on se, että nainen voi selviytyä takaisin normaaliin elämään, mutta se mitä hän on kokenut seuraa aina hänen mukanaan tavalla tai toisella: pelkoina, flasbackeinä, painajaisina. Samaa sanoo Rachel Moran, ex-prostituoitu jota haastattelin kirjaani varten.

“-Elämä prostituoituna on helvettiä. Prostituutio tuhoaa naisen psyykkisesti ja fyysisesti. Omalla kohdallani voin todeta sen olleen armottoman traumatisoivaa kaikin mahdollisin tavoin. Seitsemän vuottani prostituoituna jätti jälkeensä syvän loukkaantumisen, vihan ja katkeruuden. En voi väittää olevani toipunut, en lähellekään. Prostituutiosta ei ole oman kokemukseni mukaan mahdollista toipua. Siitä on vain mahdollisuus jatkaa elämää eteenpäin, yksi askel kerrallaan. Nämä kaksi asiaa, toipuminen ja eteenpäin meneminen, ovat täysin eri asioita.”  (lainaus kirjasta Ihmiskaupan Kasvot)

Surullinen fakta on myös se, että tutkimusten mukaan jopa 90% seksiteollisuuden rattaissa olleista palaa jossain vaiheessa takaisin seksibisnekseen elleivät he onnistu saamaan kunnollista apua. Tämä on yleistä etenkin niiden kohdalla jotka ovat olleet mukana pornoteollisuudessa. Yleisin syy paluuseen on se, että naiset eivät kykene sopeutumaan normaali elämään. Erityisen vaikeaa se on silloin kuin naiset ovat koukussa alkoholiin ja huumeisiin. Tämä tekee toipumisesta entistä vaikeampaa. Toinen yleinen syy paluuseen on yksinkertaisesti raha. Kuten eräs pornoelokuvissa esiintyvä nainen toteaa:

“Halusin ulos pornoteollisuudesta. Haluan edelleen ulos pornoteollisuudesta. Mutta en pääse siitä ulos koska en voi missään muualla tehdä niin paljon rahaa kuin aikuisviihteessä. Vihaan sitä. Minä helvetti vihaan sitä.” (Pornotähti Houston, oikealta nimeltään Kimberly Halsey).

Näiden molempien naisten tarinat, Rachel Moranin ja Kimberly Halseyn, todentavat sitä, että vaikka nainen olisi alunperin tullut mukaan seksiteollisuuteen näennäisen “vapaaehtoisesti”, tuhoaa seksiteollisuus aina naisen ennemmin tai myöhemmin.

-Kyseessä ei ole vain fyysinen hyväksikäyttö, vaan yhtälailla henkinen ja emotionaalinen. Seksiä ostavat miehet tappavat itsearvostuksesi. Et voi ikinä tietää mitä he haluavat, tai mitä he kirjoittavat sinusta jälkeenpäin. (Rachel Moran kirjassa Ihmiskaupan Kasvot).

Nämä kolme asiaa, ihmiskauppa, prostituutio ja porno kulkevatkin käsikädessä. Reitit prostituutioon ja ihmiskauppaan ovat vain kaksi eri väylää, jotka tuovat naiset lopulta täsmälleen samaan paikkaan, seksuaalisesti hyväksikäytettäviksi. Seksiperäistä ihmiskauppaa tapahtuu, koska miesten tarpeista käsin nouseva prostituutio takaa miehille pääsyn hyväksikäyttämään naisvartaloa. Ja tässä yhtälössä pornografia on dokumentoitu todiste prostituutiosta.

 

Kimberly Halseyn haastattelu luettavissa osoitteessa:

http://www.foxnews.com/entertainment/2013/11/18/porn-stars-warn-celebs-with-sex-tapes-get-out-porn-while-still-can/

Kirja Ihmiskaupan Kasvot ennakkotilattavissa osoitteesta:

www.ihmiskaupankasvot.com


Seuraavan kerran puhun Kyproksella seksiperäisestä ihmiskaupasta seuraavasti:

Limassol 1.12  Hotelli Estella

Pafos 14.12  Pafos Christian Fellowship

 

No Comments