Haluatko olla mukana tekemässä työtä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi ja sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi?

Tule tukemaan työtämme taloudellisesti joko kuukausilahjoittajana tai kertalahjoittajana. Pienelläkin lahjoituksella olet vaikuttamassa siihen, että ihmiskaupan uhrit saavat tarvitsemaansa tukea, ja että sukupuolittunut väkivalta sen kaikissa muodoissaan vähenee. Ohessa lisää tietoa siitä, mihin lahjoituksesi käytetään.

Työmuodot joihin lahjoitustasi tullaan käyttämään:

 

Room of Hope päiväkeskuksemme KyproksellaVIITENUMERO 10003 Varoja kohdennetaan ihmiskaupan uhrien parissa tekemäämme työhön Kyproksella. Keskuksellamme käy säännöllisesti lähes 20 naista ja 10 lasta. Lahjoituksesi avulla pystymme ylläpitämään toimintaamme ja turvaamaan naisille myös jatkossa turvallisen paikan, jossa he voivat kohdata toinen toisiaan ja osallistua työpajatoimintaan.

Ihmiskaupan uhrien parissa tekemämme työ Suomessa: VIITENUMERO 10016 Kohtaamme ihmiskaupan uhreja viikottain ja tarjoamme heille keskusteluapua ja tukea heidän elämäänsä liittyvissä kysymyksissä. Uhrit ohjautuvat meille viranomaisten, vastaanottokeskusten, vankiloiden ja eri järjestöjen kautta. Lisäksi suunnitteilla on Room of Hope päiväkeskuksen avaaminen myös Suomeen. Lahjoituksesi avulla pystymme työskentelemään useampien naisten kanssa, sekä maksamaan päiväkeskuksen ylläpidosta kertyviä kustannuksia.

Koulutus ja konsultaatio: VIITENUMERO 10029 Koulutamme ja konsultoimme jatkuvasti eri viranomaisia, järjestötoimijoita, sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia, kirkkojen työntekijöitä, opiskelijoita ja koululaisia ihmiskauppaan liittyvisstä kysymyksissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Lahjoituksesi auttaa meitä laajentamaan koulutuskenttäämme ja luomaan entistä tehokkaampia ja toimivampia koulutuksia ja koulutusmateriaaleja.

Ennaltaehkäisevä työ nuorten parissa / ARVO-kouluhanke: VIITENUMERO 10032 Teemme työtä nuorten parissa kouluttamalla ja kampanjoimalla. Tammikuussa 2018 on alkamassa ARVO-kouluhanke, ja lisäksi kierrämme jatkuvasti yläkouluilla ja lukioissa puhumassa ihmiskaupasta ja pornosta. Nuorten parissa tekemämme työn kautta nuoret tulevat tutuiksi sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyvien teemojen kanssa, ja he oppivat puolustamaan oikeuksiaan ja suojelemaan itsensä riskialttiissa ja väkivaltaisissa tilanteissa, sekä siirtämään vastuun uhrilta tekijälle.  

.Vankilayhteistyö: VIITENUMERO 10045 Teemme yhteistyötä Vanajan ja Ojoisten vankiloiden kanssa. Naisvankilan kanssa teemme yhteistyötä ihmiskaupan uhrien hyväksi, miesvankilassa tammikuussa 2018 alkava tutkimusprojekti tulee kohdentumaan vankien parissa tekemäämme työhön pornonkäytön kartoittamiseksi ja asennemuutoksen aikaansaamiseksi.

Suurimman tarpeen VIITENUMERO 10058: Voit osoittaa lahjoituksesi myös käyttämällä ns. suurimman tarpeen viitenumeroa, jolloin lahjoituksesi kohdentuu sille työmuodolle, jossa tuelle on akuutein tarve.

 

Pankkiyhteystiedot:

OP:  FI96 5108 0220 0780 59

SWIFT/BIC-koodi: OKOYFIHH


Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Vapauta Uhri ry,  Y-tunnus: 2812658-8

Luvan numero: RA/2017/969

Lupa myönnetty 10.10.2017 / Poliisihallitus

Toimeenpanoaika 10.10.2017 – 30.9.2018

Toimeenpanoalue: Koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.