Blog Archives

 

polviIltasanomien ja Iltalehden otsikot pysäyttivät eilen. Suomen uusimmassa julkisuuteen tulleessa ihmiskauppatapauksessa alaikäistä tyttöä on paritettu vuosien ajan. Vaikka itse paritusta harjoittanut mies saikin tuomion törkeästä ihmiskaupasta, jää juttuun paljon toivomisen varaa. Miten on mahdollista, että sadat alaikäiseltä tytöltä seksiä ostaneet miehet eivät joudu minkäänlaiseen vastuuseen?!

 

On hätkähdyttävää, että tämän päivän tasa-arvoisessa Suomessa nuoren tytön voi ostaa ja myydä. Vielä hätkähdyttävämpää on se, että asiaa puolustellaan jopa viranomaisten toimesta. Seksin osto yleisesti nähdään jokaisen yksityisenä asiana, koska jokaisella on oikeus nykymaailmassa toteuttaa omat salaiset fantasiansa. Useat viranomais- ja kansalaisjärjestötahot näkevät vapaan seksin ostamisen hyvänä asiana, koska heidän mukaansa tällä varmistetaan se, että seksiä ostavat miehet voivat ilmoittaa mahdollisesti havaitsemastaan ihmiskaupasta ja parituksesta.

 

Iltasanomien tietojen mukaan alaikäisellä suomalaisella tytöllä oli omien arvioidensa mukaan ollut jopa 640 asiakasta syksyn 2011 ja kevään 2014 välisenä aikana. Miksi kukaan heistä ei tehnyt ilmoitusta poliisille? Kyseessähän oli alaikäinen ihmiskaupan uhri. Juuri sellainen tyttö, jota poliisi ja laillista prostituutiota puolustavat tahot tarkoittavat sanoessaan, että “vastuulliset” seksinostajat kyllä ilmoittavat näkemästään.

Suomessa seksin ostamista ei ole kriminalisoitu. Seksin ostaminen on rangaistavaa ainoastaan alaikäiseltä tai ihmiskaupan uhrilta. Seksin oston kriminalisoinnin sijasta Suomessa ovat olleet vallalla äänet, jotka Amnestyn tapaan vaativat koko seksiteollisuuden dekriminalisointia. Käytännössä he siis kutsuvat hallituksia ajamaan alas seksin myyntiä ja ostoa koskevat lait. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että ihmisten haluttaisiin alkaa julkisesti puolustamaan paritusta, bordellitoimintaa ja seksinostoa; yli 99 miljardin arvoista globaalia seksiteollisuutta!

Monenko tytön ja naisen on vielä kärsittävä sadoista vastentahtoisista yhdynnöistä, kun me Suomessa haluamme puolustaa yksilön vapautta ostaa halutessaan seksiä? Eikö meidän ennemmin tulisi puolustaa yksilön oikeutta seksuaaliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen?

Jos haluat sanoa EI ihmiskaupalle, ja auttaa tuhansia tyttöjä ja naisia pois prostituutiosta, voit tehdä sen nyt. Olemme käynnistäneet kansalaisaloitteen seksin oston kriminalisoimiseksi Suomessa. Aloite aukeaa allekirjoitettavaksi maanantaina 20.6. Voit jo nyt lukea sen osoitteessa

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2035

 

Pia Rendic

 

5 Comments

LipstickAmnesty hyväksyi eilen kansainvälisessä kokouksessaan uuden, seksityön rangaistavuuden poistamista koskevan kannanoton. (Amnesty) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Amnesty kutsuu hallituksia ajamaan alas seksin myyntiä ja ostoa koskevat lait, eli alkaa julkisesti puolustamaan paritusta, bordellitoimintaa ja seksinostoa; 99 miljardin arvoista globaalia seksiteollisuutta. (Huffingtonpost)

Syy Amnestyn kannanotolle on varsin kaukaa haettu. Amnestyn mukaan seksityön kriminalisoiminen on yksi pääsyy seksityöläisten samoin kuin ihmiskaupan uhrien kokemalle hyväksikäytölle, orjuuttamiselle ja stigmatisoitumiselle. Tämä on tietyltä osin totta. Maissa joissa seksin MYYMINEN on rangaistavaa, rikosrekisteri voi seurata seksityöntekijää läpi elämän. Siksi seksiteollisuuden rattaisiin myytyjen ja ostettujen naisten ihmisoikeuksia tulisi kaikin tavoin kunnioittaa ja suojella. Samoin tulisi puuttua siihen epäkohtaan, että monissa maissa viranomaiset rikkovat räikeästi prostituoitujen ihmisoikeuksia.

Se mitä Amnesty kannanotossaan unohtaa on kuitenkin se, että seksin myymisen ja seksin ostamisen kriminalisoiminen ovat kaksi täysin eri asiaa jotka tulisi erottaa toisistaan. Kun edellisessä rangaistus seuraa myyjää, jälkimmäisessä se kohdentuu ostajaan. Mm. Coalition Against Trafficking In Women (CATW) on lausunnossaan todennut, että sekä seksin myymisen että sen ostamisen dekriminalisointi johtaa seksiperäisen ihmiskaupan välittömään kasvuun samoin kuin yhä useamman seksityöläisen hyväksikäyttöön. (CATW)  Samaa sanoo myös laajasti siteerattu, vuonna 2013 julkaistu tutkimus laillistetun prostituution ja ihmiskaupan yhteydestä. (Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?)  Sen mukaan laillistettu prostituutio ja seksiperäinen ihmiskauppa korreloivat selvästi keskenään.

Myös kahdessa laillistetun prostituution “mallimaassa” seuraukset ovat olleet katastrofaalisetSaksan hallitus on todennut selonteossaan että seksityön vapauttamisen jälkeen vuonna 2002 seksiteollisuus ei muuttunut naisille turvallisemmaksi. Päinvastoin, laillisten bordellien massiivinen kasvu laukaisi myös seksiperäisen ihmiskaupan rajuun kasvuunSama tilanne on Hollannissa. Useat raportit osoittavat että Hollannissa on nähty todella suuri kasvu seksiperäisessä ihmiskaupassa vuoden 2000 jälkeen, jolloin hallitus dekriminalisoi seksiteollisuuden. Yli 90 % Amsterdamin bordellien Itä-Eurooppalaisista, Afrikkalaisista ja Aasialaisista naisista ovat valkoihoisten miesten kontrollin alla. (Wim Huisman and Edward R. Kleemans, “The challenges of fighting sex trafficking in the legalized prostitution market of the Netherlands,” Crime, Law and Social Change 61.2 (2014): 215-228.)

Trendi on siis selvästi nähtävissä. Ilman laajaa, tehokkaasti toimivaa seksiteollisuutta ei olisi myöskään seksiperäistä ihmiskauppaa. Mielestäni onkin naiivia olettaa että seksityön rangaistavuuden poistaminen sen kaikilta osa-alueilta suojelisi ketään tai parantaisi seksityöläisten tilannetta. Kuten CATW kannanotossaan toteaa, Amnestyn kutsu hallituksille dekriminalisoida seksiteollisuus tarkoittaa naisten oikeuksien ja tasa-arvon hylkäämistä. Lisäksi se tarkoittaa kaikista haavoittuvimpien ihmisryhmien tuomitsemista seksikaupan orjiksi. Esimerkiksi Intiassa on tällä hetkellä arviolta 2-3 miljoonaa tyttöä ja naista joita hyväksikäytetään seksiteollisuudessa. Mitä tapahtuisi jos  Intian hallitus päättäisi seurata Amnestyn neuvoa ja laillistaa bordellit ja paritus? Siitä seuraisi seksiperäisen ihmiskaupan räjähdysmäinen kasvu, joka tuomitsisi yhä kasvavan joukon naisia ja lapsia kärsimään seksiteollisuuden rattaissa.

Pia Rendic

No Comments

Seksin ostajat äänessä YLE:n uutisissa heikoin perustein

Tiny_monochromeTextFinMediassa ovat jälleen kerran päässeet ääneen seksinostoa puoltavien äänet. Olisi mielenkiintoista nähdä edes kerran asiallinen haastattelu/uutinen niiden ihmisten näkökulmasta, jotka puoltavat seksin oston kriminalisointia hyvistä syistä.

On sinänsä huvittavaa että nämä seksiä ostavat miehet kuvittelevat olevansa asiantuntijoita suhteessa siihen, kuka myy seksiä vapaaehtoisesti ja kuka ei:

“Jo puhelimessa pystyy nopeasti tekemään analyysin, onko ihminen kielitaitoinen ja omasta halustaan liikkeellä.”

Mielenkiintoinen kommentti. Ihmiskauppaa vastaan taistelevilla poliiseilla on usein vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupan uhri. Edes väkivalta, uhrin alaikäisyys tai riippuvainen asema eivät useinkaan riitä siihen, että menettelyä tutkittaisiin / syytettäisiin ihmiskauppana. Sitten tämä seksinostaja ilmoittaa pystyvänsä tunnistamaan uhrin puhelimitse… Myöskään kielitaito ei kerro mitään siitä onko ihminen liikkeellä omasta halustaan vai ei. Seksiperäiseen ihmiskauppaan liittyvät psyykkisen painostamisen keinot eivät kysy kielitaitoa, kuten ei myöskään se dynamiikka, joka liittyy seksuaaliseen väkivaltaan ja sen kautta hallitsemiseen.

“Lainsäädännöllisiä esteitä parempi tapa torjua ihmiskauppaa olisi poistaa rangaistukset seksin ostajilta. Tällöin he voisivat turvallisin mielin ilmoittaa poliisille, kun näkevät mitä tahansa paritukseen tai pakotukseen viittaavaa.”

Kaikki viime vuosina tehdyt tutkimukset osoittavat selkeästi, että seksin ostajaa ei kiinnosta onko seksiä myyvä nainen parituksen uhri vai ei.

http://www.stoptraffick.ie/resources/   http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/demand_rome_june04.pdf

Myös siihen vetoaminen että seksin ostajilla voisi olla rooli vakavan rikollisuuden kuten juuri ihmiskaupan paljastamisessa, on epärealistinen. Seksin ostaja on aina seksin ostaja ja naisvartalon hyväksikäyttäjä. Yhteiskunta, jossa miehet voivat ostaa naisen ja käyttää naista seksuaalisen halunsa tyydyttämiseen, on ydintään myöten epätasa-arvoinen. Valtaosa seksinostajista hakee seksiä ostamalla valtaa ja kontrollia sellaisessa ympäristössä, jossa heidän ei tarvitse olla kohteliaita eikä mukavia, ja missä he voivat vapaasti nöyryyttää, halventaa ja satuttaa naista.

“Venäjältä tulee esimerkiksi paljon yksinhuoltajaäitejä, jotka käyvät täällä tienaamassa ja menevät takaisin kotiin. Se on ihan poliitikkojen lässytystä, että noissa ravintoloissa voisi törmätä jollain tavalla ihmiskaupan uhreihin.”

Tämä seksin ostaja on tuskin ikinä pysähtynyt miettimään, mikä on syy siihen että tuon venäläisen yksinhuoltajaäidin on myytävä itseään. Onko oman vartalon myyminen omaehtoinen valinta vai pakon sanelema viimeinen vaihtoehto, jos nainen myy itseään saadakseen ruokaa tai lääkkeitä lapselleen? Tekeekö näennäisen vapaaehtoinen valinta myydä vartaloaan sen naiselle mukavaksi ja haluttavaksi asiaksi?

“Ennemmin poistaisin kaikki lainsäädännölliset esteet prostituutiolta ja perustaisin Suomeen valvottuja ilotaloja. Sillä ehkäistäisiin näkemykseni mukaan paremmin prostituution lieveilmiöitä.”

Antaa jälleen tutkimusten puhua puolestaan. Kaikissa niissä maissa joissa bordellit on laillistettu, kuten esim. Saksa ja Hollanti, järjestäytynyt rikollisuus on seurannut välittömästi perässä. Amsterdamissa poliisi on itse asiassa joutunut sulkemaan lukuisia bordelleja kitkeäkseen niistä rikollisia elementtejä. Vain vuosi prostituution laillistamisen jälkeen yli puolet Hollannin prostituoiduista oli parittajien kynsissä. (Kajsa Claude. Targeting The Sex Buyer. The Swedish Example: Stopping Prostitution and Trafficking Where It All Begins. 2010. Swedish Institute.) “Vapaaehtoisesti” itseään myyvät naiset eivät yksinkertaisesti riitä täyttämään bordellien kysyntää, joten niihin on pakko tuoda naisia jotka eivät halua myydä itseään. Tälläinen ajattelumalli on erittäin vahingollista ja lyhytnäköistä, eikä vähennä millään tasolla prostituution lieveilmiöitä vaan päinvastoin pahentaa niitä.

Yle voi onnitella itseään jälleen “hyvätasoisesta” uutisoinnista, joka antoi äänet todellisille “asiantuntijoille.” Tästähän tämä prostituutio keskustelu Suomessa saa taas hyvää nostetta alleen.

Ruotsin mallin kritisointi etenkin Suomessa keskittyy lopulta paljolti siihen, että itsenäisesti “ammattia” harjoittavien prostituoitujen oikeudet halutaan turvata pienen vähemmistön toimesta. Kuten pro-tukipiste kannanotossaan kirjoittaa, “jo marginaalisessa asemassa olevaa ihmisryhmää ei tule uhrata ideologisten päämäärien vuoksi”. Oma kysymykseni tässä kohden kuuluu, miksi pienen marginaalissa elävän ryhmän oikeudet menevät miljooninen seksiorjuudessa elävien naisten ja tyttöjen oikeuksien edelle? Miksi meidän pitäisi uhrata miljoonat pakko prostituutioon joutuneet naiset ja tytöt sen minimaalisen ryhmän puolesta, jotka myyvät itseään näennäisen “vapaaehtoisesti”?

Alkuperäinen Ylen uutinen:  http://yle.fi/uutiset/olen_kaynyt_elamani_kiinnostavimmat_keskustelut_prostituoitujen_kanssa__miehet_kertovat_miksi_he_alkoivat_maksaa_seksista/7631673

Pia Rendic

2 Comments