Room Of Hope -päiväkeskus

Room of Hope – Toivon todellisuutta

Room of Hope on vuonna 2014 perustamamme keskus, jonka keskeisin tehtävä on tukea ihmiskaupasta vapautuneita naisia. Keskus sijaitsee Nikosiassa, Kyproksella. Room of Hope toimii kristilliseltä arvopohjalta, mutta jokainen keskuksen asiakas on yhtä tervetullut kulttuuriin tai uskontoon katsomatta. Tällä hetkellä toimimme yhteistyössä paikallisen Wellspringin kanssa.

Keskus tarjoaa psykososiaalista tukea ja valmiuksia työelämää varten. Room of Hope on kuin ponnahduslauta uuden elämän alulle. Arki keskuksella on muodostunut psykoedukaatiosta, erilaisista käsityöprojekteista, ja yhteisöllisyydestä. Psykoedukaation kautta naiset ymmärtävät itseään ja psyykkisiä reaktioitaan paremmin, sekä omaksuvat uudenlaisia oman elämän hallinnan keinoja. Käsitöiden kautta naiset oppivat uusia taitoja sekä löytävät uudenlaisia kykyjä itsestään.Yhteisöllisyys näkyy yhteenkuuluvuuden tunteena, kokemusten ja ajatusten jakamisena sekä yhteisenä ilon lähteiden löytämisenä.

Keskuksemme kautta olemme tarjonneet naisille myös muun muassa yksilöllisiä tukikeskusteluja, englannin ja kreikan oppitunteja, terapeuttisia ratsastustunteja, sekä ruuanlaiton opetusta. Syksyllä2015 toteutimme myös yhdessä Kyproslaisen Kinesiksen ja Lontoolaisen Dance Unitedin kanssa tanssiproduktion, joka oli naisille ikimuistoinen kokemus. Olemme myös tarjonneet naisille mahdollisuuden osallistua valokuvausprojektiin, joka toimii voimauttavan valokuvauksen idean pohjalta. Kyseinen projekti on meneillään edelleen.

Yhteisö keskuksella on hyvin monikulttuurinen. Ympäri maailmaa tulevat naiset ovat löytäneet keskukseltamme toivoa ja ilon pilkahduksia rankan pimeyden jälkeen. Vaikka keskuksen pääasiallinen tavoite on tarjota tukea ihmiskaupasta vapautuneille naisille, on toiminnassa mukana myös resurssien rajoissa pakolaisnaisia.