#Äijäkoodihaastekampanja sukupuolittunutta väkivaltaa ja häirintää vastaan

18.10-18.11.2017 äijäkoodi haastekampanjan virallinen sivu

Mikä on Äijäkoodi?

Mies tee lupaus. Äijäkoodi!

Mies tee lupaus. Äijäkoodi!

#Äijäkoodi on erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu kampanja, jonka tarkoituksena on haastaa pojat ja miehet toimimaan sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan.  

#Äijäkoodi haastaa pojat ja miehet kuukauden ajan eri koodeilla. Koodien kautta tuomme esiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvia sukupuolittuneen väkivallan muotoja, joihin pojat ja miehet voivat omalla toiminnallaan tuoda muutoksen.

Miksi tarvitaan äijäkoodi?

Sukupuolittuneella väkivallalla tarkoitamme erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten parisuhde- ja perheväkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, sukupuolista häirintää, työpaikkaväkivaltaa, naiskauppaa, prostituutiota ja seksuaalisuuden kaupallistumista. Tällä hetkellä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään yhtenä Suomen vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista. Muun muassa Suomen ratifioimassa Istanbulin sopimuksessa tarkastellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa ihmisoikeusnäkökulmasta. Sopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

 

Kuinka lähteä mukaan?

Voit valita oman tapasi lähteä mukaan kampanjaan!

KAIKKI: Lisää profiilikuvaasi Äijäkoodi kehys vastustamaan sukupuolittunutta väkivaltaa ja häirintää. Kehyksen lataus onnistuu FB sivuillamme https://www.facebook.com/vapautauhri/

KAIKKI: Voit vaihtaa profiilikuvaksesi oheisen kuvan.

Äijäkoodi profiilikuva

Äijäkoodi profiilikuva

 

KAIKKI: Jaa sosiaalisessa mediassa #Äijäkoodi haastekuvia sitä mukaan kun niitä julkaistaan lisää

 

Pojat ja miehet:  Voitko sitoutua julkisesti äijäkoodin pohjalla olevaan ajatukseen naisten ja tyttöjen puolustamisesta: Tosi äijän ei tarvitse käyttää voimaa naista vastaan. Näytä maailmalle, että lihasvoimasi on naisten puolustamista, ei alistamista varten? 

Jos vastasit kyllä, voit halutessasi toimia myös seuraavasti: Ota kuva omasta hauiksestasi, ja kopio kyseisellä viikolla julkaistun äijäkoodin lupaus omalle aikajanallesi eri sosiaalisissa medioissa ja haasta/taggaa kaverisi mukaan. #Äijäkoodi #NytLoppu #VapautaUhri #Äijälupaus

 

Tytöt ja naiset: 

Haasta tuntemasi pojat ja miehet mukaan kampanjaan jakamalla valitsemasi kunkin viikon Äijäkoodi sosiaalisessa mediassa hästägeillä #Äijäkoodi #NytLoppu #VapautaUhri #Äijälupaus ja taggaamalla tuntemasi mies mukaan. 

Kunkin viikon aikana julkaistavat #Äijäkoodi haasteet ilmestyvät Vapauta Uhrin #Äijäkoodi sivustolle sekä Facebookiin.

Äijäkoodin ensimmäinen haaste julkaistaan EU:n ihmiskaupan vastaisena päivänä, 18.10

 

#ÄIJÄKOODIT:

Ensimmäinen koodi: 
EN HYVÄKSY mitään seksuaalisen häirinnän muotoja, kuten seksuaalisia vihjauksia tai luvatonta fyysistä kontaktia
Ensimmäinen #Äijäkoodi: En hyväksy minkään seksuaalisen häirinnän muotoja, kuten seksuaalisia vihjauksia tai luvatonta fyysistä kontaktia

Ensimmäinen #Äijäkoodi

Koodin avaus:

Suomessa seksuaalinen häirintä on etenkin nuorille tytöille usein arkipäivää. Tutkimusten mukaan tytöistä jopa 41% on kokenut epämiellyttävää sukupuolista lähestymistä. Myös FRA:n (European Fundamental Rights Agency) on tuonut esiin hälyttäviä prosentteja. Vuoden 2014 raportin mukaan seksuaalista häirintää oli suomalaisista naisista kokenut 71 %. Tämä on yksi korkeimmista osuuksista EU:n jäsenvaltioissa. Samoin Suomi on niiden neljän EU-jäsenvaltion joukossa, joissa naiset ovat kokeneet eniten ei-toivottua koskettelua, halailua tai suutelua täytettyään 15 vuotta. Lisäksi Suomi on yksi niistä kolmesta EU maasta, joissa nykyisen tai entisen kumppanin tekemää fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten osuus on

 

 

 

Toinen koodi:
PUUTUN tilanteeseen, jos näen jonkun harjoittavan seksuaalista häirintää

 

Koodin avaus:

Seksuaalinen häirintä on yleistä, ja se on etenkin tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa. Kuten ensimmäisessä koodissa totesimme, Suomi on niiden neljän EU-jäsenvaltion joukossa, joissa naiset ovat kokeneet eniten ei-toivottua koskettelua, halailua tai suutelua täytettyään 15 vuotta. http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere Lisäksi muun muassa THL:n julkaisemassa Turvataitoja nuorille oppaassa todetaan, että nuoruudessa koetun sukupuolisen häirinnän ja väkivallan on arvioitu olevan yksi vakavimmista uhriutumisen muodoista, kun huomioidaan teosta aiheutuvat seuraukset.

Miehillä ja pojilla on kuitenkin valta lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen häirintä. Se ei tarkoita vain sitä että mies itse pidättäytyy harjoittamasta seksuaalista häirintää, vaan yhtälailla sitä, että mies puuttuu tilanteeseen jos näkee jonkun toisen harjoittavan seksuaalista häirintää.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

  • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
  • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
  • pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot
  • fyysinen koskettelu
  • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
  • raiskaus tai sen yritys

Lähde: https://www.tasa-arvo.fi/seksuaalinen-hairinta

Kolmas Koodi:  YMMÄRRÄN prostituution ja ihmiskaupan välisen yhteyden, joten vastustan naisten käyttämistä kauppatavarana

 

Koodin avaus: Nykyään yhteiskunnassamme puhutaan paljon siitä, kuinka prostituutio on naisen oma valinta, ja kuinka prostituution valinneet naiset nauttivat työstään. Tällä ikään kuin legimoidaan seksin ostaminen ja naisten systemaattinen hyväksikäyttö. Samalla prostituution ja seksiperäisen ihmiskaupan välinen yhteys halutaan häivyttää, eikä kukaan suostu puhumaan niistä hyväksikäytön muodoista, jotka liittyvät kiinteästi kumpaankin. Ex-prostituoitu Rachel Moranilla on asiaan kuitenkin hyvin yksiselitteinen näkemys. Rachelin tavatessani kysyin häneltä, miten hän näkee prostituution ja seksiperäisen ihmiskaupan välisen yhteyden. Rachel totesi välittömästi, että näitä kahta ei voida erottaa toisistaan.

-Reitit prostituutioon ja ihmiskauppaan ovat vain kaksi eri väylää, jotka tuovat naiset lopulta täsmälleen samaan paikkaan, seksuaalisesti hyväksikäytettäviksi, Rachel sanoo.

Rachel myös korostaa, että yritys erottaa prostituutio ja seksiperäinen ihmiskauppa toisistaan on silkkaa tyhmyyttä. Hänen mukaansa seksiperäistä ihmiskauppaa tapahtuu, koska miesten tarpeista käsin nouseva prostituutio takaa miehille pääsyn hyväksikäyttämään naisvartaloa. Ja prostituutio ja sen ympärille kehittynyt muu kaupallinen seksiteollisuus ovat juuri ne markkinat, joille seksiperäisen ihmiskaupan uhreiksi joutuneet naiset myydään.

-On sanottu että puhuminen seksiperäisestä ihmiskaupasta ilman mainintaa prostituutiosta on sama kuin puhuisi orjuudesta ilman että mainitsisi plantaasit. Tämä on paras ja tarkin analogia jonka olen koskaan kuullut, Rachel toteaa.

Voit lukea Rachelin koko tarinan tästä.

Yksilönvapautta korostava yhteiskuntamme onkin onnistunut lähes kokonaan häivyttämäänjulkisesta keskustelusta sen, kuinka erityisesti organisoitu prostituutio toimii usein hyväksikäytön ja väkivallan keinoin. Kun huomio keskitetään siihen onko naisella oikeus myydä seksiä, häipyvät keskustelussa taka-alalle kaikki ne toimijat, jotka hyötyvät seksikaupasta suoraan tai välillisesti. Organisoitu prostituutio onkin varsin tuottavaa harmaan alueen liiketoimintaa. Tutkija Elina Penttinen on todennut seuraavasti: “Organisoitunut prostituutio, joka sisältää monia ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttäviä toimintoja, sulautuu helposti osaksi normaalia kulutuskulttuuriin kuuluvaa seksikauppaa, kuten erotiikkaravintoloita tai seksivälinekauppoja, joissa tarjotaan ns. privaattiesityksiä. Samoin ihmiskaupassa toimiva järjestäytynyt rikollisuus tuottaa pornografiaa. Näitä eri muotoja yhdistää asiakas, joka ei välttämättä erottele, käyttääkö hän laillisesti vai rikollisesti tuotettuja seksikaupan tuotteita ja palveluja”. (Jyrkinen&Penttinen 2017)

Kolmas koodimme haastaa sinut, MIES, vastustamaan kaikkea toimintaa, mikä tekee naisesta tai tytöstä kauppatavaran!

 

Neljäs koodi: KIELTÄYDYN käyttämästä pornoa, sillä se esineellistää ja hyväksikäyttää naisia ja tyttöjä

Koodin avaus:

Vastustamme pornoa, koska se ilmiönä alistaa ja halventaa naista, tekee naisesta objektin, ja linkittyy vahvasti prostituutioon ja kansainväliseen ihmiskauppaan. Eräs seksiperäisen ihmiskaupan uhri, joka pakotettiin mukaan myös pornoelokuviin, kuvaili kokemustaan seuraavasti:

“Kun kurkkusi vuotaa verta imettyäsi yli 20 eri penistä tunteja, tiedät tehneesi pornoa. Sinut laitetaan kuvauksiin, jotka kestävät helposti seitsemänkin tuntia ilman taukoja. Jopa ne tytöt jotka ovat tulleet mukaan alunperin vapaaehtoisesti itkevät ja tärisevät, ja pyytävät lopettamaan kuvaukset. Mutta sitä ei koskaan tapahdu. Moni tyttö tulee sisään pornoteollisuuteen nopean rahan houkuttamana. He saavat katsoa muiden kuvauksia, ja tehdä sitten ratkaisunsa haluavatko itse mukaan. Mutta kun allekirjoitat sopimuksen, paluuta ei enää ole. Elokuva tehdään loppuun, vaikka tyttö haluaisi lopettaa, vaikka hän rukoilisi lopettamista. Kun tyttö saadaan sisään pornoteollisuuteen, sieltä on lähes mahdotonta päästä enää pois.”

Vastustamme pornoa, koska useat tutkimukset ovat todentaneet pornon liittyvän prostituutioon ja ihmiskauppaan. Muun muassa Hawajin yliopistolla tehdyn tutkimuksen mukaan 38% prostituoiduista kertoo parittajien altistaneen heidät säännöllisesti pornografialle. 80% sanoo  asiakkaiden käyttäneen pornoa ja pornografisia valokuvia näyttääkseen millaisia akteja he halusivat prostituoitujen suorittavan. Toisen tutkimuksen mukaan 94% pornoelokuvissa esiintyvästä väkivallasta kohdentuu naisiin. Tutkituista 304 elokuvasta 48%:ssa esiintyi naisiin kohdentuvaa verbaalista väkivaltaa ja 88%:ssa elokuvista esiintyi naisiin kohdentuvaa suoraa fyysistä väkivaltaa.

Vastustamme pornoa, koska heteronormatiivisessa valtavirtapornossa naiset esitetään miesten dominoimina objekteina, miehisen halun ja vallan kohteina, joita usein kiristetään tai pakotetaan seksiin tavalla tai toisella. Naisten ruumiinosien esittely, tietyt alistamista ja palvomista ilmentävät asennot, sekä sadomasokistisen nautinnon näyttäminen loukkaavat naisten oikeuksia ja vahingoittavat naista, vaikka elokuvat näyttävätkin asian täysin toisessa valossa. Elokuvien välittämä valheellinen viesti on se, että naiset ovat aina valmiita tyydyttämään miesten seksuaaliset tarpeet ja että naiset ovat valmiita suostumaan mihin tahansa. Kuinka brutaalia tai raakaa naisten kohtelu pornoelokuvissa onkin, tai kuinka kivulias seksiakti onkin, naiset huohottavat aina nautinnollisesti.

Erityistä huolta kannamme nuorista pojista, jotka ovat sinkoutuneet Gail Dinesin sanoja lainataksemme loputtomaan pornouniversumiin, joka on täynnä tuhottuja pyllynreikiä, laajentuneita vaginoita ja sperman töhrimiä kasvoja. Kun pojat masturboivat katsoessaan näitä elokuvia, heidän aivoihinsa välittyy täysin vääristynyt kuva naisista, miehistä, ihmissuhteista ja seksistä. Tämän kehityksen seurauksia ei ole vaikea ennustaa. Kun pornon nykyinen suurkuluttaja sukupolvi on iässä, jossa heidän tulisi kyetä solmimaan ehjiä ihmissuhteita, sitoutua, avioitua ja perustaa perhe, ovat ongelmat taattuja. Muun muassa Stanleyn&al. tuore, vuonna 2016 julkaistu tutkimus osoitti, kuinka porno liittyi vahvasti seksuaaliseen pakottamiseen. Tutkimuksessa tutkittiin 14-17 vuotiaiden eurooppalaisten nuorten välisiä suhteita viidessä eri maassa. Tutkimus osoitti, että poikien syyllistyminen seksuaaliseen pakottamiseen ja hyväksikäyttöön oli merkittävästi sidoksissa säännölliseen nettipornon käyttöön.

Tämä koodi haastaa sinut, mies, miettimään omia pornonkäyttö tottumuksiasi.

 

Viides koodi: EN HYVÄKSY naisten ja tyttöjen esineellistämistä mainonnassa

Koodin avaus: 

Valtavirtakulttuurin pornoistumisen myötä pornahtavista kuvista on tullut normaali osa populaarikulttuuria ja mainontaa. Naisten punatut huulet, raukeat silmäluomet ja viekoittelevat vartalon asennot  eivät näyttäydy enää pelkästään pornokuvastojen sisältönä, vaan ne ovat vakiolementti myös alusvaate-ja kosmetiikkamainoksissa.

Leena-Maija Rossi on tuonut ansiokkaasti esiin pornoistumisen vaikutuksen jokapäiväiseen elämäämme käyttämällä esimerkkinä katumainontaa. Rossi kirjoittaa siitä, miten ihmisruumiita, pääasiassa naisruumiita paljastavat kuvat ovat jatkuvasti osa ympäristöämme. Rossi kysyykin, mitä merkitsee se, että joudumme tai saamme katutilassa ollessamme katsoa lähes alastomia, kosmetiikan verhoamia ja digitaalisesti idealisoituja naisvartaloita tai naisruumiin osia? Pornahtavimmillaan katumainonta on usein alusvaatemainoksissa. Esimerkiksi H&M vaateketjun katumainonta on herättänyt useaan otteeseen keskustelua mainonnan sopivuudesta. Keskusteluissa on kannettu huolta mainosten naiskuvan vaikutuksesta naisten ja tyttöjen minäkuvaan, samoin kuin miesten ja poikien naiskuvaan.

Härskeimmillään mainonta näyttäytyy muun muassa Calvin Kleinin farkkumainoksessa ja Tom Fordin parfyymimainoksessa, jotka molemmat vedettiin pois markkinoilta, koska niiden katsottiin rikkovan mainonnan eettisiä sääntöjä. Ensimmäisen katsottiin viittaavan väkivaltaan ja raiskaukseen, jälkimmäinen oli liian porno kuvatessaan miehille suunnatun partaveden naisen ajellun ja öljytyn vaginan edessä. Itse olemme asiasta täysin samoilla linjoilla.

Tämä koodi haastaa sinut, MIES, vastustamaan sellaista mainontaa, joka alentaa ja nöyryyttää naista.

 

 

Kuudes koodi: VASTUSTAN naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sen kaikissa muodoissa.

 

Koodin avaus:

FRA:n (European Fundamental Rights Agency) vuoden 2014 raportin mukaan Suomi on yksi niistä kolmesta EU maasta, joissa nykyisen tai entisen kumppanin tekemää fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten osuus on korkein (30%).Suomen edellä ovat ainoastaan Tanska ja Latvia, joissa molemmissa osuus on 32 %.

Yli 60% suomalaisista naisista kokeekin naisiin kohdistuvan väkivallan olevan varsin yleistä Suomessa. Ei siis ole yllätys, että esimerkiksi Amnestyn vuoden 2015 vuosiraportti arvostelee Suomea  riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä.

Miehillä on kuitenkin valta lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta. Yleisesti miesten naisiin kohdistamaa väkivalta pidetään häpeällisenä, kiellettynä ja pelkurimaisena, mutta silti sitä tapahtuu jatkuvasti.

Tämä koodi haastaa sinut, MIES, vastustamaan naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

 

Seitsemäs koodi: PUUTUN tilanteeseen, jos näen miehen kohtelevan naista väkivaltaisesti.

 

Koodin avaus:

Suomen allekirjoittama ja ratifioima Istanbulin sopimus asettaa selkeitä, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan littyviä sääntöjä. Muun muassa sopimuksen kolmas luku (artiklat 12–17) sisältää valtioille osoitettuja velvoitteita sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan väkivallan kaikkien muotojen ehkäisemiseksi. Sopimuksen selitysasiakirjan mukaan väkivallan estäminen ennakolta on sopimuksen keskeisin päämäärä.

Artikla 12.1 velvoittaa sopimusosapuolta toteuttamaan toimia, joilla edistetään naisten ja miesten sosiaalisten ja kulttuuristen käyttäytymismallien muuttamista tarkoituksena poistaa ennakkoluuloja, tapoja, perinteitä ja kaikkia muita käytäntöjä, jotka perustuvat ajatukseen naisten alhaisemmasta asemasta tai kaavamaisiin käsityksiin naisten ja miesten rooleista.

Istanbulin sopimuksen seurauksena myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on seurannut ja tukenut valtakunnallista, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa. Ohjelmassa linjataan tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi lähivuosina. Ohjelmassa mm. esitetään toimia, joilla voidaan edistää väkivallan ehkäisemistä, uhrin suojelemista ja tukemista sekä rikoksentekijän saattamista vastuuseen. Lisää ohjelmasta voi lukea tästä.

Tämä koodi haastaa sinut, MIES, tekemään oman osasi asiasta! Ole mukana ennaltaehkäisemässä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa! Puutu tilanteeseen, jos näet jonkun toisen kohtelevan naista tai tyttöä väkivaltaisesti.

 

Kahdeksas koodi:  KUNNIOITAN naispuolisia koulukavereita ja kollegoita tasavertaisina

 

Koodin avaus:  

THL:n julkaiseman oppaan, Turvataitoja nuorille – Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn, mukaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät häirinnän ja väkivallan kokemukset linkittyvät valtaan ja epätasa-arvoon niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisesti. Myös nuorten kokemalla väkivallalla ja häirinnällä on usein yhtymäkohtia sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja niihin liittyvään epätasa-arvoon.

Perinteisesti vastuuta väkivallasta ja häirinnästä on sälytetty uhrille tai ilmiö on häivytetty nimeämällä se joksikin muuksi. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien epätasa-arvoistavien ilmiöiden rakenteellisuus häviää helposti näkyvistä, jolloin ilmiöt nähdään yksilön ongelmina.

Tähän voidaan saada aikaan muutos, jos me kaikki yhdessä kykenemme kriittiseen ajatteluun siten, että alkaisimme haastamaan niitä sosiaalisia normeja, jotka omalta osaltaan ruokkivat ja ylläpitävät sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa yhteiskunnassamme.

 

Tämä koodi haastaa sinut, MIES, ryhtymään toimeen kunnioittamalla naispuolisia opiskelu-ja työkavereistasi tasavertaisina toimijoina.

 

 

Yhdeksäs koodi:  KANNUSTAN muita miehiä hyväksymään nämä lupaukset ja elämään niiden mukaisesti

 

Koodin avaus: Me uskomme, että jos pojat ja miehet sitoutuvat noudattamaan edellä mainittuja kahdeksaa koodia, tulee yhteiskunnastamme huomattavasti tasa-arvoisempi ja turvallisempi paikka tytöille ja naisille.

Me myös uskomme, että jos pojat ja miehet edellisen kahdeksan koodin lisäksi sitoutuvat myös tähän viimeiseen koodiin, ja välittävät tietoa eteenpäin muille miehille, voimme nähdä yhteiskunnassamme todellisen muutoksen!

Mikään yhteiskunta ei voi olla aidosti tasa-arvoinen niin kauan kuin naisia ja tyttöjä voidaan ilman seuraamuksia ostaa, myydä, esineellistää, lyödä, tai muulla tavoin kaltoinkohdella.

MIES – uskallatko tarttua haasteeseen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuki ja lahjoittaminen