YK:n määritelmä ihmiskaupasta:

” Ihmiskauppa on toisen ihmisen hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa värväystä, kuljettamista, kätkemistä ja / tai vastaanottamista, johon liittyy uhkaamista, pakottamista, orjuuttamista tai harhaanjohtamista.”

 

Faktaa ihmiskaupasta

-Ihmiskauppa on järjestäytynyttä rikollisuutta. Tällä hetkellä se on toiseksi suurin rikollisuuden muoto maailmassa heti huumekaupan jälkeen. Ihmiskauppa tuottaa arviolta 32 miljardia vuodessa, ja se koskettaa jokaista maata joko lähtö-, kauttakulku- tai kohdemaana.

-Tällä hetkellä ihmiskaupan uhreja on maailmassa yli 27 miljoonaa, ja uusia tulee joka 15. sekunti. Ihmiskaupan yleisin muoto on naisten seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa tapahtuva ihmiskauppa, useimmiten pakkoprostituutio. Euroopan Unionin alueella 62% tunnistetuista ihmiskaupan uhreista on seksiperäisen ihmiskaupan uhreja. Kaikissa raportuiduissa tapauksissa vastaava luku on 91 %. Muita ihmiskaupan muotoja ovat työperäinen ihmiskauppa, lapsiin kohdistuva seksiturismi, elinten myyminen, laittomat adoptiot, sekä uuden informaatioteknologian avulla tapahtuva virtuaalinen ihmiskauppa.

-Eurooppa on nykyään seksiperäisen ihmiskaupan suurin kohdealue maailmassa. 78 % uhreista tulee Euroopan sisältä, pääosin Itä-Euroopan köyhistä maista: Bulgariasta, Romaniasta ja Moldovasta. Vuosien 2008-2010 aikana ihmiskauppa nousi Euroopassa 18 %.

-Tutkimusten mukaan 70 % näistä seksiperäisen ihmiskaupan uhreista kärsii samanlaisista post-traumaattisista stressireaktioista kuin systemaattisen kidutuksen uhreiksi joutuneet. Seksiperäisen ihmiskaupan uhriksi joutuneen naisen elinikä on keskimäärin 7-vuotta kaupatuksi tulemisen jälkeen.

-Seksiperäinen ihmiskauppa koskettaa myös lapsia. Unicefin arvioiden mukaan joka minuutti kaksi lasta myydään seksiorjiksi, ja vuosittain 1,2 miljoonaa lasta joutuu ihmiskaupan uhreiksi.

Trafficking in Persons Report 2014

TIP2014cover_200_1

”We each have a responsibility to make this horrific and all-too-common crime a lot less common. And our work with victims is the key that will open the door to real change—not just on behalf of the more than 44,000 survivors who have been identified in the past year, but also for the more than 20 million victims of trafficking who have not.”

Käy tutustumassa uusimpaan statistiikkaan maailmanlaajuista ihmiskauppaa koskien seuraavassa osoitteessa:

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm

 

Ajantasaista tietoa Suomen tilanteesta 

kertomus 2014

Arvio ihmiskaupan vastaisen toiminnan tilasta ja
seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden ihmiskaupan
uhrien oikeuksien toteutumisesta rikosprosessissa 

http://www.ofm.fi/download/55530_Ihmiskaupparaportti_2014_FIN_WEB.pdf?d767015ad09ad188